Zdravuška

 

Vítáme Vás na našich internetových stránkách. Naší specializací jsou různé druhy masáží a pořádání vzdělávacích kurzů. Potřebujete se zrelaxovat a pomoci od bolesti vašeho těla? Chcete se vzdělávat v oblasti aromaterapie a masérských technik?  Pak nás neváhejte KONTAKTOVAT.
 
Zároveň Vás upozorňujeme, že v případě přihlášení se na kurz souhlasíte s níže uvedenými údaji.
 
 
Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Účastník kurzu souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.
3. Účastník kurzu souhlasí se zpracováním osobních údajů organizátora, a to pro účely realizace kurzu a zasílání informací. V případě nesouhlasu se zpracováním osobních údajů nelze účastníka kurzu zaregistrovat a přihlásit na kurz.
4. Účastník kurzu bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na kurz) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat organizátora o změně ve svých osobních údajích. 
5. Zpracováním osobních údajů účastníka kurzu organizátor pověří jedinou třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to firmu 1. Aromaterapeutická KH a. s., která vystavuje certifikát a umožní účastníkovi kurzu pokračovat v následujících kurzech.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. 
7. Účastník kurzu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
8. V případě, že by se účastník kurzu domníval, že zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka kurzu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
* požádat organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení,
* požadovat, aby organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9. Požádá-li účastník kurzu o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu organizátor povinen tuto informaci předat.